Zad.1.
W jakiej ilosci 10% octu znajduje sie 15g kwasu octowego?
zad.2.
W jakiej objetosci wody nalezy rozpuscic 10g kwasu borowego,aby otrzymac dzialajacy bakteriobujczo 3% roztwor tego kwasu?
zad.3.
Jakie czynnosci nalezy wykonac aby z roztworu o znanej objetosci i znanym stezeniu otrzymac:a)roztwor o wiekszym stezeniu i tej samej objetosci,b)roztwor o wiekszym stezeniu i mniejszej objetosci?
zad.4.
Z 200g 20% roztworu odparowano 100g wody.Oblicz stezenie otrzymanego roztworu.
zad.5.
Oblicz stezenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu w 150g wody 35g substancji.
zad.6.
Oblicz stezenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10cm3 wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:44:10+01:00
1/ Dane :
Cp = 5%
ms = 15g
mr= ?

mr= ms/cp * 100%
mr= 15/5 * 100%
mr= 300g

2/
Dane :
ms = 100g
Cp = 3%
mh20 = ?

mr= 10g/3% * 100%
mr~ 333g (około)

mh20 ~ mr-ms
mh2o ~ 333g - 10g
mh2o ~ 323g

4/Dane:
Cp1 = 20%
mr1 = 200g
mr2 = 200g - 100g (odparowana woda) = 100g

ms1 = 20% * 200g /100%
ms1= 40g

ms1=ms2

Cp2 = ms2/mr2 * 100%
Cp2 = 40g/ 100g * 100%
Cp2 = 40%

5/ Dane :
mr= 150g+35g
mr= 185g
ms = 35g

Cp= 35g/ 185g * 100%
Cp ~ 18,9 %


3 4 3