Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T09:07:24+01:00
F(x) = 4 x² - 12 x +5
Δ = (-12)² -4*4*5 = 144 - 80 = 64
Ponieważ a = 4 > 0 , zatem funkcja f posiada minimum tzn.
najpierw maleje od +∞ do q , a następnie rośnie od q do +∞.
Wyznaczam współrzędne wierzchołka paraboli bedącej
wykresem funkcji f :
p = -b /(2a) = 12/(2*4) = 12/8 = 1,5
q = -Δ/(4a) = 64/(4*4) = 64/16 = 4
czyli dla x = 1,5 funkcja f osiąga minimum, a dla x > 1,5 funkcja
rośnie.
Odp. ( 1,5 ; + ∞ )
2 5 2
2010-03-09T09:08:34+01:00
F(x) = 4x² - 12x+ 5
a>0 a zatem parabola jest położona ramionami do góry
xw=12/8=1.5
yw=-64/16=4
a zatem funkcja jest rosnąca w przedziale (1.5,+∞)