Odpowiedzi

2010-03-09T09:36:40+01:00
Listopad 1991 - Rada Europy
1 sierpnia - 1975 OBWE
12 marca - 1999 NATO
luty 1991 - Grupa Wyszehradzka
1992 - CEFTA
1992 - Rada Państw Morza Bałtyckiego
1991 - Inicjatywa Środkowoeuropejska
1991 - Trójkąt Weimarski
15 października - 1945 ONZ
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T09:39:51+01:00
Polska należy do Strefy Schengen
Układ z Schengen jest porozumieniem, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.
Ten układ dotyczy również współpracy przygranicznej.
Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 roku.