Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:02:02+01:00
Gatunki synkretyczne - Gatunki literackie posiadające cechy co najmniej dwóch z trzech rodzajów literackich, czyli - liryki, epiki lub dramatu.
Przykładem takiego utworu synkretycznego będzie np.ballada
Ballada – wierszowana opowieść, łącząca w sobie cechy liryki, epiki i dramatu, której tematem są niezwykłe wydarzenia.
Ballada była charakterystyczna dla epoki romantyzmu.
Cechy ballad romantycznych:
• ludowość (obecność ludu – mieszkańców wsi, symbolika ludowa),
• obecność postaci fantastycznych (nimf, rusałek, duchów),
• przysłowia ludowe, złote myśli, które kształtują moralnie ludzi,
• przyroda jako żywy bohater,
• język stylizowany na język ludowy (elementy mowy potocznej i gwary),
• cały tekst ma charakter zwykłej, ludowej opowieści,
• autor (utożsamiony z narratorem) solidaryzuje się z ludem (mieszkańcy wsi),
• synkretyzm rodzajowy – utwór łączy w sobie elementy epiki, liryki i dramatu
Obecność przyrody :
• jest tłem dla wszystkich wydarzeń,
• tajemnicza, groźna i niesamowita, tworzy groźny nastrój,
• jest siłą sprawczą wydarzeń,
• jest surowym trybunałem osądzającym człowieka,
• stoi na straży wierności i lojalności, honoru i cnoty itp.,
• jest związana ze światem ludzkim,
Charakterystyczne ballady to np. "Pani Twardowska" lub "Świteź" Adama Mickiewicza.
12 4 12
2010-03-09T10:06:19+01:00
Ballada jest gatunkiem synkretycznym bo w nim na mniej więcej równym prawdach występują elementy dwóch lub trzech rodzajów literackich. Ballada miesza i zderza ze sobą właściwości trzech rodzajów literackich – epiki, liryki i dramatu. Jest epicka, bo opowiada o jakimś zdarzeniu. Jest zabarwiona lirycznie, bo mówi o nim z perspektywy konkretnej osoby, jej przeżyć, uczuć i myśli. Zmierza w stronę dramatu, bo przywołuje głosy różnych uczestników zdarzeń, o którym mowa.

Mam nadzieję że pomogłem ;]
14 4 14
2010-03-09T10:06:47+01:00
Ballada jest gatunkiem synkretycznym ponieważ ma cechy liryki, epiki i dramatu. Jeżeli różne gatunki literackie są połączone w jedność to jest to synkretyzm.

Myślę że pomogłam ;))
Liczę na naj :**
Pozdrawiam ;):**
13 2 13