Odpowiedzi

2009-10-22T18:22:49+02:00
Monarchowie ulegali szlachcie, gdy stawka było następstwo tronu, który po śmierci Kazimierza Wielkiego stał się elekcyjny. I tak, Władysław Jagiełło, chcąc zapewnić koronę synowi, wydał w Jedlni przywilej ; bez wyroku sądu król nie miał już prawa uwięzić ani ukarać szlachcica. W 1454r. po rozpoczęciu wojny 13letniej, szlachta wymogła na Kazimierzu Jagiellończyku zapewnienie, że władca nie nałoży podatków ani nie zwoła pospolitego ruszenia bez zgody sejmików, tzn. lokalnych zjazdów szlachty.

Przywileje zapewniły szlachcie wyjątkową pozycję w państwie.

Źródło :
Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki
Historia II podręcznik do gimnazjum
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Pisałem z ksiazki do historii jak cos xD