Odpowiedzi

2010-03-09T10:44:08+01:00
Widząc znak ograniczający szybkość kierowca zwolnił od 60 km/h do 50 km/h . oblicz jak zmieniła się energia kinetyczna pojazdu .

Ek₁=mv₁²/2=m/2*3600
Ek₂=mv₂²/2=m/2*2500
Ek=Ek₂-Ek₁=mv₂²/2-mv₁²/2=m/2(v₂²-v₁²)=m/2(60²-50²)=m/2*1100

Ek/Ek₂=1100/3600=11/36≈31%

Odp. Energia zmalała o około 31%.
1 1 1