Zad 1:147cm- ile to dm i ile to metrów?
zad 2:zanień to wszystko na dm--9cm ;15cm ;6dmi 3cm ;10dm i 2cm
tu zamień na km: 7m ; 43m ;1km i 50m ; 6km i 207m ;
tu zamień na dag: 3g ; 89g ; 4dag i 5g ; 11dag i 26g;
tu na kg :8dag ; 519g ; 8kg i 3dag ; 2kg i 300g;
a tu na t :7kg ; 205kg ; 4t i 306kg ; 50t i 70kg
dam naj..

3

Odpowiedzi

2010-03-09T10:44:42+01:00
1. 14,7 dm 1,47m
2. 0,9dm 1,5dm, 6,3dm, 10,2dm
0,007km, 0,043km, 1,05km, 6,207km
0,3dag, 8,9dag, 4,5dag, 11,26dag
0,08kg, 0,519kg, 8,03kg, 2,3kg
0,007t, 0,205t, 4,306t, 50,07t
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:49:09+01:00
1) 147cm to 14,7dm i 0.147km
2)9cm = 0.9dm ; 15cm = 1.5 dm ; 6dm3cm = 6.3dm ; 10dm i 2cm = 10.2 dm
3) 7m = 0.007km ; 43m = 0.043 km ; 1km50m = 1.050km ; 6km207m = 6.207km
4)3g = 0.003dag ; 89g = 0.089dag ; 4dag5g = 4.005dag ; 11dag26g = 11.026dag
5)8 dag = 0.08kg ; 519g = 0.519kg ; 8kg3dag = 8.03dag ; 2kg300g = 2.3kg
6)7kg = 0.007t ; 205kg = 0.205t ; 4t306kg = 4.306t ; 50t70kg = 50.0.70

Licze na naj i na 5 gwiazdek :D
2010-03-09T10:54:02+01:00
Zad 1: 147cm=1,47m=14,7dm
zad 2:zanień to wszystko na dm
9cm=0,9dm ;15cm=1,5dm;6dm3cm=6,3dm ;10dm i 2cm=10,2dm
tu zamień na km:
7m=0,007km; 43m==0,043km ;1km i 50m=1,050km ; 6km i 207m=6,207km ;
tu zamień na dag:
3g=0,3dag ; 89g=8,9dag ; 4dag i 5g=4,5 dag; 11dag i 26g=11,26dag;
tu na kg :
8dag=0,08kg ; 519g=0,519kg ; 8kg i 3dag=8,03kg ; 2kg i 300g=2,3kg;
a tu na t :
7kg=0,007t ; 205kg=0,205t ; 4t i 306kg=4,306t ; 50t i 70kg=50,07t

Proszę bardzo i pozdrawiam :)