Pojęciom oznaczonym cyframi przyporzadkuj definicje oznaczone literami?

POJĘCIA: 1.węglowodory ,2.alkany ,3.szereg homologiczny, 4.reakcja substytucji, 5.alkieny, 6.polimeryzacja, 7.addycja, 8.monomery, 9.węglowodory nienasycone, 10.polimer

Definicja:
a)Pojedyńcze czasteczki ulegajace polimeryzacji.
b)Weglowodory nasycone.
c)Łączenie sie monomerów w wielkoczasteczkowy produkt.
d)Produkt reakcji polimeryzacji.
e)Najprostsza grupa związków organicznych zbudowanych z wegla i wodoru.
f)Szereg zwiazków ułożonych według wzrastającej liczby atomów wegla w cząstczce, w którym każdy następny różni się od poprzedniego grupą -CH2
g)Węglowodory, w których miedzy atomami węgla jest jedno podwójne wiązanie.
h)Reakcja podstawiania, polegająca na zastąpieniu atomów wodoru w cząsteczce alkanu innym pierwiastkiem.
i)Reakcja polegająca na przyłaczaniu innych atomów do węglowodorów nienasyconych.
j)Weglowodory, których cząsteczki zawierają podwójne lub potrójne wiązania między atomami węgla.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T11:18:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. e
2. b
3. f
4. h
5. g
6. c
7. i
8. a
9. j
10. d

1 5 1