Odpowiedzi

2010-03-09T12:10:17+01:00
Nasza planeta powstała około 4,6 miliarda lat temu. w ciągu pierwszego miliarda lat istnienia Ziemi pojawiły się na niej najprostsze formy życia. Niektórzy badacze sądzą, że Ziemia mogła zostać "zarażona" życiem z zewnątrz, z otaczającej ją przestrzeni. Prawdopodobnie jednak powstało ono z prostych związków chemicznych, które znajdowały się w pierwotnej atmosferze Ziemi i w oceanach. W tym naturalnym laboratorium tworzyły się coraz to bardziej złożone substancje, które stały się budulcem życia. Życie pojawiło się w morzach i przez następne 3 miliardy lat rozwijało się jedynie w tym środowisku. Śladami jego pierwotnych form są skamieniałości.
W czasie kiedy na naszej planecie rozwijało się już życie, całkowicie zmienił się kształt powierzchni Ziemi. Zmiany te powodował dryf kontynentalny, czyli przesuwanie się lądów. Kontynenty oparte są bowiem na potężnych, sztywnych płytach, które przemieszczają się na leżącej pod nimi warstwie roztopionych skał. Płyty te co jakiś czas pękają i rozpadają się, dochodzi między nimi do zderzeń, czasami się łączą ; dlatego i kontynenty mogą zmieniać swoje położenie, rozpadać się i łączyć. Około 40 tysięcy lat temu świat był prawie dokładnie taki, jakim go dziś znamy. Jednak kontynenty nadal bardzo powoli się przesuwają. Za 100 milionów lat świat znów będzie wyglądał inaczej. Ruchy skorupy ziemskiej wywierają ogromny wpływ na rozwój świata żywego. Przesuwanie się kontynentów i innych mas lądowych powoduje podwyższanie się i obniżanie poziomu morza. Kiedy życie pozostawało w morzach, zmiany poziomu wód nie wywierały większego wpływu na ewolucję. Odkąd jednak wyszło na ląd, zmiany te zaczęły oddziaływać na bieg ewolucji. Na przykład w okresie dewońskim poziom morza był bardzo niski, na ziemi panowała susza. Jednak już w następnym okresie, w karbonie, poziom morza znacznie sie podniósł. Wywołało to zmianę panujących na Ziemi warunków. Bagniste obszary pokryły olbrzymie lasy, w wilgotnym środowisku rozwijały sie płazy.
Później masy lądów oddzieliły się od siebie. Wywołało to wzajemną izolację procesów ewolucyjnych, organizmy początkowo należące do jednej grupy zaczęły różnie się rozwijać na różnych kontynentach. W ciągu ostatnich 5 milionów lat na rozmieszczenie zwierząt wpłynęły także epoki lodowcowe. Okresowe zamarzanie mórz tworzyło pomosty między Azją i Ameryką Północną. Pomosty te stały się trasą migracji zwierząt w obie strony.
Reakcje zachodzące w pierwotnych oceanach w ciągu miliarda lat doprowadziły do powstania rzadkiej "zupy" ze złożonych organicznych związków chemicznych. W tej zupie , rozgrzanej na gorących skałach na skraju mórz, rozwinęły się komórki zdolne do rozmnażania się. Nazywamy je prokariontami.
Około 2,5 , miliarda lat temu niektóre z prokariontów potrafiły już wykorzystać energię światła słonecznego do wytwarzania pożywienia. Prawdopodobnie komórki te stały się pierwszymi, prymitywnymi jeszcze, roślinami zielonymi.