Dokończ zdanie : Najbardziej lubię,gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie otrzymało 200 uczniów,każdy miał wpisać tylko jedną cechę. 24% uczniów odpowiedziało "sprawiedliwy", 11% "sympatyczny", 20% odpowiedziało "niewymagający" i tyle samo uczniów (czyli 20%) odpowiedziało "wymagający".Przeciętnie co 20 uczeń wpisał odpowiedź "nieobecny",a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi.Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie.Ilu ich było ?

2

Odpowiedzi

2009-10-22T18:37:58+02:00
200 = 100%
x = 24%

x * 1 = 200 * 0,24
x = 48

200 = 100%
y = 11%

y * 1 = 200 * 0,11
y = 22

200 = 100%
z = 20 %

z * 1 = 200 * 0,2
z= 40

200 / 20 = k
k = 10


200 - (13 + 10 + 40 + 40 + 22 + 48) = 200 - 173 = 27

Odp: Było 27 uczniów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie.
2009-10-22T20:05:12+02:00
200 = 100%
"sprawiedliwy" = 24%

"sprawiedliwy" * 1 = 200 * 0,24
"sprawiedliwy" = 48

200 = 100%
"sympatyczny" = 11%

"sympatyczny"* 1 = 200 * 0,11
"sympatyczny" = 22

200 = 100%
"niewymagający" = 20 %

"niewymagający" * 1 = 200 * 0,2
"niewymagający" = 40

200 = 100%
"wymagający" = 20 %

"wymagający" * 1 = 200 * 0,2
"wymagający" = 40


200 / 20 = "nieobecny"
"nieobecny"= 10

inne odpowiedzi = 13

liczba nie odpowiadających:
200 - (13 + 10 + 40 + 40 + 22 + 48) = 200 - 173 = 27

Odp: Było 27 uczniów, którzy nie odpowiedzieli na pytanie.
2 3 2