Prosze pomuście
Wskaż i nazwij orzeczenia w zdaniach(czasownikowe i imienne)
Zamek został wczoraj zdobyty.
Na wakacjach jest przyjemnie.
Jesteś sumienną uczennicą.
Dzieci głośno śpiewały piosenki.
Karol został odkrywcą.
Bądż wreście dorosły!
Czy wycieczka pojechała dziś do Krakowa?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-21T11:10:41+02:00

1. został zdobyty( imienne)

2.jest  (czasownikowe)

3.jesteś ( czasownikowe)

4. śpiewały ( czasownikowe)

5. został odkrywcą ( imienne)

6. bądź dorosły ( imienne)

7. pojechała ( czasownikowe) 

 

25 4 25
2011-07-21T11:38:37+02:00

Zamek został wczoraj zdobyty. (imienne)
Na wakacjach jest przyjemnie. (czasownikowe)
Jesteś sumienną uczennicą. (czasownikowe)
Dzieci głośno śpiewały piosenki. (czasownikowe)
Karol został odkrywcą. (imienne)
Bądż wreście dorosły! (czasownikowe)
Czy wycieczka pojechała dziś do Krakowa?(czasownikowe)

18 4 18