Odpowiedzi

2010-03-09T12:23:52+01:00
Jaka jest postać iloczynowa funkcji y=-(x-3)²+1? Rozwiązanie to y=-(x-2)(x-4) Proszę o rozwiązanie do wyniku.

y=-(x-3)²+1

y=-(x²-6x+9)+1

y=-x²+6x-9+1

y=-x²+6x-8 postac ogólna

Δ=36-32=4
√Δ=2

x₁=(-6-2)/-2=-8/-2=4
x₂=(-6+2)/-2=-4/-2=2

y=-(x-4)(x-2) postac iloczynowa


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T12:25:41+01:00
Y=-(x-3)²+1
y=-(x²-6x+9)+1
y=-x²+6x-9+1
y=-x²+6x-8

a=-1
b=6
c=-8

Δ=b²-4ac=6²-4(-1)*(-8)=36-32=4
√Δ=√4=2

x1=(-b+√Δ)/2a=(-6+2)/(-2)=(-4)/(-2)=2
x2=(-b-√Δ)/2a=(-6-2)/(-2)=(-8)/(-2)=4

postać iloczynowa: a(x-x1)(x-x2)
-1*(x-2)(x-4)=-(x-2)(x-4)