Odpowiedzi

2010-03-09T14:16:09+01:00
Dane:
h = 125 m
Rozw.
a)
h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (po prawej stronie równania jest wszystko pod pierwiastkiem)
Czyli czas spadania
t₁= √2h/g = √2×125m/10[m/s²] = √25s² = 5s
b)
V = g × t = 10[m/s²] × 5s = 50 m/s
Inny sposób
V = g × √2h/g
V = √g²2h/g (po prawej stronie wszystko po pierwiastkiem)
V = √2gh = 50 m/s
2 5 2