Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T12:39:11+01:00
WADY:
Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas;

Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną „powłokę” środowiska;

Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile;

Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci;

Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego;


Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów;

W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego


ZALETY:
W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii
powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym;

Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii;

Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów;

Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania.;

Ogranicza eksploatację paliw kopalnych;

Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglaniaWybierz parę z nich i enjoy ;p
1 5 1