Odpowiedzi

2009-10-22T19:11:36+02:00
Cos75°
korzystamy ze wzoru na sumę kątów
75° zapisujemy jako sumę 30° i 45°
α=30°
β=45°
cos(α+β)=cosα*cosβ-sinα*sinβ
cos(α+β)=cos30°*cos45°-sin30°*sin45°=(√3/2)*(√2*2)-(1/2)*(√2*2)=
√6/4-√2/4=(√6-√2)/4
√4<√6<√9 czyli 2<√6<3
√1<√2<√4 czyli 1<√2<2
z tego wniosek że (√6-√2)/4 <1/2 bo (√6-√2)/4<(3-2)/4

cos75°<1/2
5 3 5