Proszę o odpowiedzi na następujące pytania . Odpowiedzi mogą byc z internetu . Wolałabym dluzsze wypowiedzi.

Wyzyny polskie
1. Określ położenie geograficzne pasa wyżyn w Polsce .
2. Z jakich skał zbudowana jest Wyżyna Krakowsko- Częstochowska ? Opisz cechy krajobrazu wyżyny.
3. Jak rozumiesz stwierdzenie "środowisko przyrodnicze Wyżyny Kielecko - Samdomierskiej jest bardzo zróżnicowane"? Uzasadnij swoją odpowiedź .
4. Wyjaśnij co to jest konurbacja górnośląska i czym się różni od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ?
5. Jaki wpływ na rozwój przemysłu na Wyżynie Kielecko - Sandomierskiej miala lokalna baza surowcowa ?
6. W których rejonach pasa wyżyn rozwinięte jest intesywne rolnictwo ? Jakie czynniki zdecydowały o jego rozwoju ?

Z góry dziękuje ; )

1

Odpowiedzi

2010-03-09T14:10:38+01:00
1. Określ położenie geograficzne pasa wyżyn w Polsce .
Wyżyny są położone między Nizinami Środkowopolskimi na północy, a Kotlinami Podkarpackimi na południu. Rzeźba terenu jest zróżnicowana. Przeważają tereny faliste. Obszar jest zbudowany z wapieni, dolomitów, margli, piaskowców i zlepieńców różnego wieku. Klimat jest zróżnicowany.

2. Z jakich skał zbudowana jest Wyżyna Krakowsko- Częstochowska ? Opisz cechy krajobrazu wyżyny.
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska zbudowana jest ze skał wapiennych górnojurajskich. Ciągnie się na długości około 150 km od Krakowa do Wielunia. Budują ją wapienie jurajskie i kredowe, w których aktywne są procesy krasowe. Ma ona budowę zrębową. Wyniesione zręby oddzielone są od siebie rowami tektonicznymi. Charakterystyczną cechą rzeźby Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej są ostańcowe skałki wystające ponad lekko pofalowaną powierzchnię. Swoistą cechą rzeźby jest też występowanie wyciętych w wapieniach malowniczych przełomów rzecznych oraz głębokich wąwozów krasowych.

3. Jak rozumiesz stwierdzenie "środowisko przyrodnicze Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej jest bardzo zróżnicowane"? Uzasadnij swoją odpowiedź .
Głównymi bogactwami Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej są surowce skalne - wapienie, piaskowce i zlepieńce eksploatowane w licznych kamieniołomach. Na wyżynie jest mało przedsiębiorstw i fabryk, więc środowisko naturalne jest tylko nieznacznie zanieczyszczane. Dużym atutem dla środowiska jest też niedaleko położony Świętokrzyski Park Narodowy. Dużą powierzchnię zajmują tereny leśne. Wpływa to pozytywnie na ochronę środowiska na tym obszarze.

4. Wyjaśnij co to jest konurbacja górnośląska i czym się różni od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ?
GOP - charakterystyczne duże zagęszczenie linii komunikacyjnej; najważniejsze gałęzie gospodarcze: górnictwo węgla kamiennego, przemysł koksowniczy, energetyka, hutnictwo. Duża koncentracja przemysłu na niewielkim obszarze przyczyniła sie do degradacji naturalnego środowiska.
konurbacja – duża lub wielka aglomeracja policentryczna utworzona przez kilka równorzędnych ośrodków miejskich o zbliżonej strukturze funkcjonalnej.


5. Jaki wpływ na rozwój przemysłu na Wyżynie Kielecko - Sandomierskiej miala lokalna baza surowcowa ?
Surowce wapienie, margle dolomity. Najsilniej rozwinął się przemysł na wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, uwarunkowany istnieniem bogatej bazy surowcowej (górnictwo, hutnictwo).

6. W których rejonach pasa wyżyn rozwinięte jest intesywne rolnictwo ? Jakie czynniki zdecydowały o jego rozwoju ?
Na wyżynie Lubelskiej. Uprawia się tu między innymi pszenicę, buraki cukrowe, rzepak, tytoń i chmiel. Warunki przyrodnicze:
ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby. Warunki pozaprzyrodnicze: struktura wielkości gospodarstw rolnych, forma własności gospodarstw, mechanizacja rolnictwa.


Mam nadzieje, że jakoś pomogłem. Jak coś jest źle to przepraszam, ale się starałem xD ... Pozdrawiam ;D
15 4 15