Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T13:44:38+01:00
REKLAMACJA


W dniu 01 marca 2010 roku nabyłem odkurzacz marki PHILIPS. W dniu 08 marca 2010 roku stwierdziłem niezgodność towaru z umową
polegającą na braku działania odkurzacza co dyskwalifikuje użyteczność
produktu. Ponieważ niezgodność stwierdziłem przed upływem 6 m-cy od daty
wydania towaru domniemywam, że istniała ona w chwili wydania towaru.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szcze-gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176), proszę o wymianę odkurzacza na nowy.