Oblicz ile gramów magnezu uległo spalaniu w 48g tlenu , jeśli otrzymano 120g tlenku magnezu


zad 2
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu.
Oblicz masę tlenku rtęci(II) jeśli masa rtęci była o 36,92 g większa od masy otrzymanego tlenu.

dam 30pkt dziękuje
zad na jutro

2

Odpowiedzi

2010-03-09T14:06:05+01:00
1.
oblicz ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu , jeśli otrzymano 120g tlenku magnezu


2 Mg + O2 -->2 MgO

masy molowe
Mg - 24 g/mol ---> 24*2 = 48 g/mol (bo spalono 2 mole magnezu - na podstawie równania reakcji)
O2 - 32 g/mol
MgO - 40 g/mol ---> 40*2 = 80 g/mol

z 32 g/mol O2 powstaje 80 g/mol MgO
z 48 g --------------- x
x = 120 g

z 48 g/mol Mg powstaje 80 g/mol MgO
z x ------------------------120 g MgO
x = 72 g magnezu

Spaleniu uległo 72 g magnezu

2.
2HgO --> 2Hg + O2

Masa tlenu - 3,2g
Masa rtęci - Masa tlenu + 36,92 czyli 3,2 + 36,92 czyli 40,12
Masa HgO - x

Masa substratów = Masie produktów

Więc Masa tlenu + masa rtęci = Masa HgO
Czyli 40,12 + 3,2 = 42,32
Masa HgO - 43,32g

Odp: Masa tlenku rtęci(II) użytego do reakcji wynosiła 43,32g
100 4 100
2010-03-09T14:17:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Do obliczeń korzystam z prawa zachowania masy

Zad 1
magnez + tlen ---> tlenek magnezu
xg + 48g = 120g
x+48=120
x=120-48
x = 72g magnezu

Zad 2
tlenek rtęci(II) = tlen + rtęć
xg = 3,2g + (3,2+36,92)
x = 3,2 + 40,12
x = 43,32g tlenku rtęci 
74 4 74