Czy dzieci ze wrzezni i Michał drzymała zasłużyli na miano bohaterów narodowych na równi z powstańcami ? uzasadnij swoją odpowiedz .

wybierz zdanie które według ciebie najlepiej opisuje znaczenie literatury i sztuki w zyciu narodu polskiego w 19 w. uzasadnij swój wybór , podając konkretne przykłady .

a) artyści piętnowali wady społeczeństwa szlacheckiego .
b) artyści głosili pochwałę korzyści wynikających z rozwoju nauki i techniki .
c) artyści podtrzymywali nadzieję na odbudowę niepodległego państwa polskiego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T14:52:45+01:00
Tak Dizeci strajkujące we Wrześni zasłuzyły na szacunek i mianO bohaterów . Podobnie jak Michał Drzymała. Dzięki Dzieciom z Wrześni.. które nie chcciały modlic sie po niemiecku i Drzymale który walczył o swoją ziemię dużo osób nadal wierzyłO w odzyskanie niepodległosci.

Zdanie ; c) .... ponieważ.. tworzyli i pisali po Polsku..wiele często podkreślało ze są polakami.
5 3 5