Odpowiedzi

2009-10-22T18:22:42+02:00
Ciało człowieka ma wielką wartość ponieważ jest ono stworzone na obraz Boży.
W sakramencie bierzmowania przyjmuje ( człowiek ) dary Ducha Świętego, więc ciało jest też jego mieszkaniem. W ludzkim ciele mieszka Duch Święty.
2009-10-22T18:23:47+02:00
Ponieważ, ciało jest rozwijane przez wile lat i dusza tego ciała jest miła i uprzejma dlatego może wzawsze wrucić do swojego ciała innym mówiąc zmartwych powstanie.
2009-10-22T18:24:01+02:00
Oficjalnie uważa się, że psychoonkologia jest dziedziną medycyny, niewątpliwie jednak jej problematyka ściśle łączy się ze sferą psychologiczną. Zadaniem psychoonkologii jest poprawa jakości życia osób z chorobą nowotworową. Nasza praca zaczyna się od momentu fazy diagnozy, kiedy jest podejrzenie, że osoba może być chora na nowotwór, aż do momentu wyleczenia lub fazy terminalnej. Psycholog powinien towarzyszyć pacjentowi w każdym etapie choroby - pomagać radzić sobie z przeżywanym stresem, lękiem, napięciami, pytaniami, na które trudno znaleźć odpowiedź. Z jednej strony rolą psychoonkologii jest więc wspieranie osób chorych na nowotwór i ich rodzin w radzeniu sobie z sytuacją chorowania, z drugiej natomiast jej zadanie polega na promocji zdrowia - zachęcaniu do badań profilaktycznych, pozwalających na wczesną diagnozę choroby, co zwiększa szanse wyleczenia. Psychoonkologia obejmuje swoim zakresem również działalność badawczo - naukową; m.in. od jakiegoś czasu trwa walka o to, by w programie nauczania studentów medycyny poruszano zagadnienia psychoonkologiczne, wiedza ta może pomóc zarówno w kontakcie z pacjentem, jak i w zabezpieczeniu się przed wypaleniem zawodowym. Jednak na razie nie ma takiej specjalizacji, jak psychoonkologia. Kiedyś profesor Krystyna de Walden Gałuszko miała wizytówkę na drzwiach swojego gabinetu - psychoonkolog, ale kazano jej ją zdjąć, bo nie ma takiego zawodu.