Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T14:24:44+01:00
A) 5x+10y = 5(x+2y)
b)4m+4= 4(m+1)
c)3a-3 = 3(a-1)
d)5xy-x = x(5y-1)
e)-6a²-2a = -2a(3a+1)
f)6a²-12ab = 6a(a-2b)
g)2xyz+4x²y²z= 2xyz(1+2xy)
h)stvv-stv+tv²= tv(sv-s+v)
i)½xy-½x = ½x (y-1)
j)½a²b+1/9 = 1/18 (9a²b + 2)
h)stvv-stvttvv = stv²-st³v³= stv²(1-tv)

proszę o naj :)
1 5 1
2010-03-09T14:25:03+01:00
A) 5x+10y = 5(x+2y)
b)4m+4 = 4(m+1)
c)3a-3 = 3(a-1)
d)5xy-x = x(5y-1)
e)-6a²-2a = -2a(3a+1)
f)6a²-12ab = 6a(a-2b)
g)2xyz+4x²y²z = 2xyz(1+2xy)
xyzz
h)stvv-stv+tv² = tv(sv-t+v)
i)½xy-½x = ½x(y-1)
j)½a²b+1/9 = 1/2(a²b+2/9)
h)stvv-stvttvv = stvv(1-ttv)
2010-03-09T14:25:49+01:00
A) 5x+10y=5(x+2y)
b)4m+4=4(m+1)
c)3a-3=3(a-1)
d)5xy-x=-x(5y)
e)-6a²-2a=-2a(3a)
f)6a²-12ab=6(a²-2ab)
g)2xyz+4x²y²z=2xyz(1+2xyz)
h)stvv-stv+tv²=t(sw-s+v²)
i)½xy-½x=½(xy-x)
j)½a²b+1/9=nie mam pojecia
h)stvv-stvttvv =st(w+vttw)