Odpowiedzi

2010-03-09T14:50:14+01:00
Mszaki mają niewielkie wymagania siedliskowe, pokrywają zwartymi darninami nawet bardzo ubogie gleby. Po obumarciu wzbogacają je w próchnice, przygotowując glebę dla innych, bardziej wymagających roślin. Pełnią ważną funkcję w zasiedlaniu nieużytków, np. hałd. Wzbogacając podłoże, umożliwiają stopniowe zagospodarowanie tych terenów.

Mszaki odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu lasów. Magazynując w swoich darninach wodę, przyczyniają się do powstawiania specyficznego leśnego mikroklimatu. Zatrzymując wodę, mszaki powodują również, że po długotrwałych, intensywnych opadach nie spływa ona natychmiast do rzek, lecz przesiąka do nich stopniowo. Wówczas poziom wód nie podnosi się za szybko i zmiejsza się ryzyko powodzi.

Największą rolę w przyrodzie oraz gospodarce człowieka odgrywają torfowce, które są głownym składnikiem niezwykłych zbiorowisk roślinnych, zwanych torfowiskami. Rozwijają się one między innymi w dolinach wolno płynących rzek. Duża wilgotnośc środowiska oraz ograniczony dostęp powietrza sprawiają, że z obumarłuch torfowców i innych roślin bagiennych na skutek ich częściowego rozkładu, powstaje torf. Stosuje się go jako materiał opałowy lub do użyźniania gleb. Jest też używany do produkcji leków i kosmetyków. Rozdrobniony, zmieszany z wodą i podgrzany torf stanowi doskonałą kąpiel leczniczą, zwaną borowinową.
82 4 82