Przetłumacz na język francuski zdania w formie warunkowej:
Si + present + imperatif
1. Jeśli jesteś zmęczony, odpocznij.
2. Jeśli masz pomysł, napisz mi maila.
3. Jeśli bolą cię zęby, idź do dentysty.

Si + present + present
1. Jeśli mam problem, rozmawiam z mamą.
2. Gdy rodzice wyjeżdżają, jedziemy do babci.
3. Jeśli idziemy do kina, kupujemy słodycze.

Si + present + future simple
1. Jeśli będziesz gotowy, możesz zadzwonić.
2. Jeśli tata kupi nowy samochód, pojedziemy w góry.
3. Jeśli odrobisz lekcje, zrozumiesz matematykę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:36:44+01:00
Si + présent + IMPERATIF
1. Si vous êtes fatigué, repos.
2. Si vous avez une idée, envoyez moi un email.
3. Si vous blesser vos dents, allez chez le dentiste.

Si + présent + présent
1. Si j'ai un problème, je parle avec ma mère.
2. Lorsque les parents aller, nous irons à la maison grand-mère.
3. Si nous allons au cinéma, acheter des friandises.

Si + présent + futur simple
1. Si vous êtes prêt, vous pouvez appeler.
2. Si papa achète une nouvelle voiture, nous irons à la montagne.
3. Si les leçons de retour, comprendre les mathématiques.