1) Wyznacz objętość prawidłowego ostrosłupa czworokątnego , którego wszystkie krawędzie są równej długości.

2)Ostrosłup przecieto płaszczyzną równoległą do jego podstawy tak że objetość odcietęgo ostrosłupa to 12,5% objętości całego ostrosłupa. W jakim stosunku ta płaszczyzna dzieli wysokość ostrosłupa ?

1

Odpowiedzi

2010-03-09T15:07:16+01:00