Wymień znanych Ci ludzi, którzy nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężali.

Kto? Co zrobił?Oprócz Jana Pawła II i św. Szczepana, ponieważ ich już mam wpisanych.

2.Opisz, co należy czynić, gdy bliźniego spotyka:

CHOROBA
BIEDA
KATAKLIZM(NP. POWÓDŹ)
ZWĄTPIENIE

1

Odpowiedzi

2010-03-09T14:42:38+01:00