Zad. 1
Na stole leżą dwie sztabki żelaza, z których tylko jedna jest namagnesowana. Jak sprawdzisz , jeśli masz do dyspozycji igłę magnetyczna , ktora z nich jest namagnesowana?


Zad. 2
Czy można rozdzielić dwa bieguny magnetyczne? Która odpowiedz jest poprawna?
a) Tak, wystarczy przepiłować magnes w połowie
b)Nie, zawsze po podzieleniu magnesu otrzymamy dwa mniejsze magnesy, przy dalszym podziale cztery itd.


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T14:56:26+01:00
1)
Ja zbliżyłabym igłę do sztabki i jeśli zaczęłaby się ona poruszać, to znaczy że sztabka jest namagnesowana.
2)
poprawna odp. b
Po rozdzieleniu każda część staje się magnesem
2010-03-09T14:56:59+01:00
1.Żeby sprawdzić która sztabka jest magnesowa wystarczy przybliżyć jedną, a potem drugą sztabkę do igły magnetycznej. Igła magnetyczna będzie reagowała silniej na namagnesowaną sztabkę.
2.b
2010-03-09T15:31:06+01:00
Witaj
1/
Wokół magnesu sztabkowego istnieje pole magnetyczne o charakterystycznych
liniach pola, do których stycznie w każdym punkcie pola ustawia się igła
magnetyczna /z niewielkim odchyleniem spowodowanym składową poziomą
pola ziemskiego/. Nie namagnesowana sztabka nie posiada wokół siebie
takiego pola i igła magnetyczna ustawiana w róznych punktach wokół niej
pokazuje kierunek północny.
......Ponadto nienamagnesowana sztabka, zbliżona swym końcem prostopadle
do środkowej części sztabki namagnesowanej lub igły /jeśli ta jest dosta-
tecznie duża/ nie przyciągnie jej do siebie w przeciwieństwie do sytuacji
odwrotnej.

2/
odp.b/
Nie potrafimy rozdzielić biegunów magnetycznych i zawsze po podziale ponow-
nie otrzymujemy dipole magnetyczne /chociaż jest teoria Diraca??? przewi-
dująca istnienie monopoli magnetycznych/.

..............................pozdrawiam