Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2015-01-26T23:58:25+01:00
Mikołaj Kopernik był wybitnym polskim astronomem i matematykiem. Urodził się 19 lutego 1473 r. , a zmarł  24 maja 1543 roku. Miejscem urodzenia był Toruń , a śmierci Frombork.Urodził się on w rodzinie bogatego kupca toruńskiego.Gdy zmarł ojciec , Mikołajem Kopernikiem opiekował się wuj.Kopernik najpierw studiował w Krakowie , a potem w Bolonii i Padwie.Gdy wrócił do kraju , był zarządcą dóbr duchownych warmińskich.Wówczas ze swojej siedziby we Fromborku wybudował obserwatorium astronomiczne.W 1543 r. wydał swoje dzieło ,, O obrotach sfer niebieskich''. Teoria zakładała , że ziemia krąży wokół słońca. 
4 3 4