Pan Krzysztof - podróżnik - pojechał w podróż po Brazylii, Urugwaju i Chile . W Brazylii wydał 20% funduszy przeznaczonych na wyjazd, w Urugwaju wydał 30% pozostałych pieniążków po pobycie w Brazylii, zaś w Chile wydał 60% reszty. Ile procent% początkowych funduszy przywiózł pan Krzysztof do kraju. proszę

3

Odpowiedzi

2010-03-09T15:03:19+01:00
X-fundusze pana Krzysztofa
x-20%*x=0,8x- fundusze pozostałe po wydatkach w brazylii
0,8x-30%*0,8x=0,56x-fundusze pozostałe po wydatkach w Urugwaju
0,56x-60%*0,56x≈0,34x-pozostałe fundusze

do kraju pan Krzysztof przywiózł34% początkowych funduszy.
2010-03-09T15:11:20+01:00
X- 20%x = 80%x - tyle zostało w Brazylii

80% x - 30 % × 80% x = 80 % x - 0,24x = 0,80x - 0,24x = 0,56x - tyle zostało w Urugwaju

0,56x - 60%x × 0,56x = 0,56x - 0,60 × 0,56x = 0,224x

0,224x × 100% = 22,4% - tyle na koniec zostało
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:42:09+01:00
Załużmy że miał 1000 zł

1000zł-20%=800zł
800zł-30%=560zł
560zł-60%=224zł

224zł to jest 22,4% początkowej sumy.
Pan Krzysztof przywiózł do kraju 22,4% początkowej sumy.

Liczę na naj:***