Odpowiedzi

2010-03-09T15:40:36+01:00
1. 8y+15>4y-1
8y - 4y > -1 - 15
4y > -16
y > -16 / 4
y > -4

2. 4(x-1)>5+x
4x - 4 > 5 + x
4x - x > 5 + 4
3x > 9
x > 9 / 3
x > 3

3. 3(x+2)<4(x-2)
3x + 6 < 4x - 8
3x - 4x < -8 - 6
-x < -14
x > 14

4. 2x+4=8
2x = 8 - 4
2x = 4
x = 4 / 2
x = 2

5. 3x-y=2
3x = 2 + y
(że niby jak mam to rozwiązać bez drugiego równania???)

6. 10x+2y+5(x-1)+1=3(y-2)+6(3+2x)
10x + 2y + 5x - 5 + 1 = 3y - 6 + 18 + 12x
10x + 5x - 12 x + 2y - 3y = -6 + 18 + 5 - 1
3x - y = 16
(tu to samo)

7. (x-1)²x(4x+5)=(y+2x)(y-2x)
(tu też to samo)

8. (y+2)(x+2)+2y=(x-2)²+y
(i tu też)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:47:30+01:00
1) 8y + 15 > 4y - 1
8y - 4y > -1 - 15
4y > -16 \ : 4
y > -4

2) 4(x-1) > 5 + x
4x - 1 > 5 + x
4x - x > 5 + 1
3x > 6 \ : 3
x > 3

3) 3( x + 2) < 4( x - 2)
3x + 6 < 4x - 8
3x - 4x < -8 - 6
- x < -14 \ : (-)
x< 14

4) 2x + 4 = 8
2x = 8 - 4
2x = 4 \ : 2
x = 2