1. Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji f określonej wzorem f(x) = 1/2x² - 2x - 3 jest liczba?

2. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej f jest równy 2. Wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie (0,10). Funkcja f jest określona wzorem?

3. Funcja f określona jest wzorem f(x) = -2( x + 3)² - 5. Wskaż równanie prostej która jest osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f.

4. Funkcja f jest określona wzorem f(x)= a×, gdzie x∈R. Do jej wykresu należy punkt (1/2;5). Zatem:
a= 5
a=1/5
a=1/25
a=25

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:56:31+01:00
1. Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji f określonej wzorem f(x) = 1/2x² - 2x - 3 jest liczba?

Xw=-b/2a=4/1=4

2. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej f jest równy 2. Wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie (0,10). Funkcja f jest określona wzorem?

y=2x+b
10=0x+b ->b=10

wzor funkcji: y=f(x)=2x+10

3. Funcja f określona jest wzorem f(x) = -2( x + 3)² - 5. Wskaż równanie prostej która jest osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f.

prosta bedaca osia symetri dla danej funkcji ma wzór x=-3, poniewaz podstawiaja ta liczbe do nawiasu i potegujac otrzymamy zero.

4. Funkcja f jest określona wzorem f(x)= a×, gdzie x∈R. Do jej wykresu należy punkt (1/2;5). Zatem:
a= 5
a=1/5
a=1/25
a=25 <=== poprawna

y=a do potegi 1/2 =5
czyli √a=5, a=25, bo √25=5