Zad 1
W czasie kwesty zebrano do puszki 150 złotych. Wśród 41 zebranych monet była tylko jedna złotówka , a poza tym tylko dwuzłotówki i pięciozłotówki . Ile było pięciozłotówek, a ile dwuzłotówek .

zad. 2
Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim . Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. Za 8 dużych haczyków i 6 małych zapłacił 3.50 złotych . Ile kosztował duży haczyk , a ile mały ?

zad . 3
Hrabia barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów .
Ogłaszam grzybobranie !
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę tolara , ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3 talary .
Ąntek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów . Ile zebrał grzybów jadalnych , a ile trujących .


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:20:54+01:00
Zad 1
W czasie kwesty zebrano do puszki 150 złotych. Wśród 41 zebranych monet była tylko jedna złotówka , a poza tym tylko dwuzłotówki i pięciozłotówki . Ile było pięciozłotówek, a ile dwuzłotówek .
x - liczba pięciozłotówek
40-x - liczba dwuzłotówek
1 - jedna złotówka

5x+2(40-x)+1=150
5x+80-2x+1=150
3x=150-80-1
3x=69
x=23
23 pięciozłotówek
23* 5=115
liczba dwuzłotówek
17*2=34
115+34+1=150

zad. 2
Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim . Duży haczyk był o 7 groszy droższy od małego. Za 8 dużych haczyków i 6 małych zapłacił 3.50 złotych . Ile kosztował duży haczyk , a ile mały
x- mały haczyk
x+0.07zł- duży haczyk
8*(x+0.07)+6*x=3,50
8x+0.56+6x=3,50
14x+0.56=3.50
14x=3.50-0.56
14x=2.94
x=0.21zł
mały haczyk
0,21zł
Duży haczyk był o 7 groszy droższy
0.21+0.07=0.28zł

zad . 3
Hrabia barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów .
Ogłaszam grzybobranie !
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę tolara , ale za każdy grzyb trujący odbiorę 3 talary .
Ąntek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów . Ile zebrał grzybów jadalnych , a ile trujących
x-grzyby dobre
y-grzyby trujące

x+y=50
x - 3y = 18

x=50-y
50-y-3y=18

x=50-y
-4y=-32

x=50-8
y=8

x=42
y=8

odp.przyniósł 42 grzyby dobre i 8 trujących