FIZYKA I GIM ŁATWE
PROSZE ODPOWIADAJCIE TYLKO NA TO CO WIECIE
1)Łatwo zmienia swoją objętość i kształt, a (jego/jej) cząsteczki są w ciągłym ruchu:
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)ciecz i gaz

2)Objętość zmienia trudno a (jego/jej) cząsteczki drgają i bardzo silnie na siebie oddziałują. Jest to:
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)ciecz i gaz

3)Łatwo zmienia kształt, dostosowując go do naczynia ,w którym się znajduje , objętość zmienia trudno, ponieważ odległości między cząsteczkami są małe
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)gaz i ciecz

4)Jeśli przesunięcie tłoka w strzykawce w stronę wylotu zatkanego palcem powoduje znaczne zmniejszenie się objętości zajmowanej przez tę substancję to jest to :
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)gaz i ciecz

5)Jeśli przesunięcie tłoka w strzykawce w stronę wylotu zatkanego palcem jest niemożliwe to znajduje się w niej:
a)ciało stałe lub ciecz
b)gaz Lub ciecz
c)ciecz
d)gaz lub ciało stałe
e)ciało stałe
f)gaz

6)Do naczynia miarowego nalano 10 cm sześciennych wody. Następnie wrzucono do niego metalowy sześcian co spowodowało że poziom wody podniósł się do 18cm sześciennych. Ile wynosił bok sześcianu:
a)8cm
b28cm
c)4 cm
d)2 cm

7)Pod wpływem ogrzewania stalowego pręta można zaobserwować:
a)wzrost jego długości
b)zmniejszenie się jego długości
c)brak zmiany długości
d)wzrost średnicy pręta
c)zmniejszenie się średnicy pręta

10)Która cecha nie należy do właściwości gazów:
a)przyjmowanie kształtu naczynia w którym się znajdują
b)łatwe zmienianie objętości, ściśliwości i rozprężliwości
c)bardzo dobre przewodzenia ciepła i prądu elektrycznego
d)wywieranie nacisku na ciała, które się w nich znajdują

11) 0,00006 hl to:
a)6000ml
b)600ml
c)60 ml
d)6ml

12)0,00007 hl to:
a)0,0007 ml
b)0,007 ml
c)0,07ml
d)0,7 ml

13)00,2 MN to:
a)2kN
b)20kN
c)200 kN
d)2000kN

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T13:58:59+01:00
Zadanie 1
b) gaz
bo ciało stale nie zmienia łatwo kształtu, a ciecz objętości

zadanie 2
a)ciało stałe
gaz zmienia łatwo objętość, w cieczach nie ma dużych oddziaływań

zadanie 3
c)ciecz
zmienia kształt do naczynia, ale nie zmienia łatwo objętości

zadanie 4
b)gaz
bo tylko jego objętość można łatwo zmienić

zadanie 5
a)ciało stałe lub ciecz

zadanie 6
18 cm³ - 10 cm³ = 8 cm³
8 cm³ = a³
a = 2 cm

d)2 cm

zadanie 7
a)wzrost jego długości
z rozszerzalności temperaturowej ciał

zadanie 10
c)bardzo dobre przewodzenia ciepła i prądu elektrycznego

zadanie 11
1 hl = 100 l = 100000 ml
1 ml = 0,001 l
0,00006 * 100000 ml = 6 ml

d)6ml

zadanie 12
1 hl = 100 l = 100000 ml
1 ml = 0,001 l
0,00007 * 100000 ml = 7 ml

brak poprawnej odpowiedzi, na pewno dobrze przepisałeś przykład?

zadanie 13
1 MN = 10⁶ N = 10⁶ * 10⁻² kN = 10000 kN

nie jestem pewna o które chodziło wiec rozwiąże w dwóch przypadkach:
0,2 MN= 2000 kN
0,02 MN = 200 kN

jak masz pytania to pisz na pw
1 5 1