Trochę zadań dla chemików (mocnych zadań dla najlepszych )- dla najlepszych!!!!!!!!!!!!!!!!( zad -5 dla odważnych )
1. Ustal wzory sumaryczne, strukturalne oraz podaj nazwy związków zbudowanych z następujących pierwiastków (w nawiasach podane są wartościowości pierwiastków):

a) N(V) i O(II)
b) Fe(III) i S(II)
c) Zn(II) i S(II)
d) Cu(I) i O(II)

2. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków o następujących nazwach:

a) chlorek żelaza(III)
b) tlenek strontu
c) tlenek azotu(III)
d) bromek manganu(II)
e) tlenek chromu(VII)

3. Podaj wartościowości pierwiastków w następujących związkach, podaj ich i narysuj wzory strukturalne: Cl2O5, SbCl5, Ag2S, SiH4, Fe2S3, N2O5, Cr2O3, PbO, Cl2O7, LiH, MnS, AlBr3.

4. Ustal wzór sumaryczny, strukturalny i podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera:

a) 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u i 3 atomy innego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 96 u.

b) 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 22 u i 3 atomy innego pierwiastka, a masa cząsteczkowa tego związku wynosi 70 u.

*5. Napisz wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 222 u, zawierającego metal siedmiowartościowy.

2

Odpowiedzi

2010-03-09T15:32:41+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:24:56+01:00
Wszystko w załączniku. jakbyś się nie mogła doczytać, to napisz na pw :)