Odpowiedzi

2010-03-09T15:09:49+01:00
Obowiązki:
-zapewnienie bezpieczeństwa poddanym,
-ochrona ludności przed najazdami wrogów,
-dbanie o ład i porządek w kraju.

prawa:
-nadawał przywileje i urzędy,
-kierował polityką zagraniczną,
-decyduję o sojuszach,
-dowodził wojskiem.
2 5 2