Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:10:00+01:00
Mówi o tym reguła Lenza tzn. prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że wytworzone przez niego pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie która go wytworzyła czyli jeśli wzbudzasz prąd np. w cewce za pomocą magnesu i wsuwasz do cewki magnes biegunem północnym to wytworzone pole magnetyczne w cewce od strony z której wsuwasz magnes ma biegun też północny bo jak mówi reguła Lenza to pole ma przeciwdziałać przyczynie, która je wytworzyła czyli biegun północny pola magnetycznego cewki odpycha biegun północny magnesu!
:-)
Mam nadzieję,że zrozumiałaś ??
Pozdrawiam i życzę miłej nauki, i oczywiście na najjjjjj :-)))
12 4 12
2010-03-09T15:11:46+01:00
Prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że wytw0rz0ne przez nieg0 p0le magnetyczne przeciwdziała przyczynie, kt0ra g0 wyw0łała. Kierunek prądu induk0wanego w przew0dniku najpr0ściej jest 0kreślić za p0mocą reg0ły prawej dł0ni, ustawiając palec wskazujący prawej ręki w kierunku indukcji B p0la magnetycznag0, a kciuk w kierunku prędkości V ruchu przewodnika. 0dgięty palec śr0dkowy wskazuje kierunek induk0wanego prądu I. ;)
6 4 6