Zad 1. Co oznacza stwierdzenie ,że "była to pierwsza w dziejach ludzkośći wojna techniczna" ? nie z netaaa ! ;P

zad 2.data którą uważa się za początek niepodległej 2 Rzeczypospolitej.

zad 3. Połącz w pary :
Powstanie wielkopolskie
Powstanie śląskie
Wojna Polski z Rosją bolszewicką
z
Udało się obronić odzyskaną niepodległość i uratować Europę przed zalewem komunizmu.
Wielkopolska i Pomorze zostały przyłączone do odrodzonego państwa polskiego.
Do Polski została przyłączona część Górnego Śląska.

zad 4 Uzupłenij
W dniu 1 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez ..... , którzy zajęli ........ część naszego państwa. 17 września 1939 r. do agresji przeciwko Polsce przyłączył się ....... ................. . Jego wojska zajęły ................ ziemie Rzeczypospolitej.

zad. 5 . Na postawie autentycznego tekstu hitlerowskiego ogłoszenia z czasów okupacji wymień:
a) mwtody likwidacji żydowskiego przez hitlerowców ,
b) kary za idzielanie pomocy Żydom.

zas 6 U pztania do wzwiadu y ucyestnikiem tajnego naucyania . Wzmzđl dalsyz cig dialogu lub jeđli masy moyliwođ , pryeprowad wzwziad y ucyestnikiem ruchu oporu
Pyt. ................
Odp. Ponieważ Niemcy zamknęli polskie szkoły .
Pyt. ...................
Odp. W mieszkaniach prywatnych .
Pyt. ....................
Odp. Niektórzy posiadali przedwojenne podręczniki , często jednak tylko nauczyciel miał książkę.
Pyt ............
Odp. Na lekcje przychodziliśmy pojedynczo , tak samo wychodziliśmy. Na stole były rozłożone karty lub robótki ręczne. Zeszyty nosiliśmy ukrytr w torbach na zakypy.
........... i ciag dalszy dialogu !
plisssssss !!!!!!!!!! prosze o rozwiązania wsyztskich zadania . ! pożadnie .
daje naj ! duzo pkt. jest aż 105 ;d;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:34:03+01:00
Była to pierwsza wojna techniczna,ponieważ po raz pierwszy o zwycięstwie lub porażce decydował stopień rozwoju technologicznego państw biorących udział w walce.

11 listopada 1918r.

pw-odp.2
pś-odp.3
wb-odp.1

...Niemcy...zachodnią...ZSRR...wschodnie

W marcu 1942r. hitlerowcy podjęli akcję tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, tj. likwidacji Żydów zamkniętych w gettach. Latem tego roku rozpoczęli likwidację getta warszawskiego, część osób zamordowano na miejscu, część wywieziono do obozów Treblince, na Majdanku i innych. W krótkim czasie okupanci zamordowali około 300 tys. osób. Ostateczna likwidacja getta warszawskiego nastąpiła wiosną 1943r. Część ludności kierowana przez Żydowską Organizację Bojową (ŻOB) podjęła 19.IV.1943r. zbrojny opór, który został krwawo stłumiony przez SS. W okresie tym hitlerowcy zlikwidowali również getta w innych miastach. Podobnie jak w Warszawie, w Białymstoku Żydzi zorganizowali powstanie. Żydów wywożono do obozów gdzie ulegali masowej eksterminacji.
Zbrodnie ludobójstwa wykonywano na rozkaz i usprawiedliwiano rozkazem. Na pierwszy plan poszła ludność żydowska. Wkrótce stare metody uśmiercania okazały się zbyt powolne i zastosowano masowe duszenie gazem Cyklon „B”.
Masowa eksterminacja Żydów była jednym z ogniw w realizacji podjętego przez przywódców III Rzeszy tzw. Generalnego Planu Rozwiązania Kwestii Wschodniej.

(tam masz bardziej szczegółowo,a w ujęciu ogólnym:
-łapanki,
-zamknięcie Żydów w gettach,
-masowe egzekucje przez gazowanie lub rozstrzeliwanie,
-więzienie Żydów w obozach koncentracyjnych)

Polska była jedynym krajem,gdzie karą za ukrywanie i wszelką pomoc Żydom była śmierć(np. w Francji tylko grzywna lub więzienie).

Dlaczego brał pan udział w tajnych kompletach?
Gdzie odbywały się spotkania grup tajnego nauczania?
Jakie pomoce naukowe posiadaliście?
Jak unikaliście wykrycia?
Czy zdarzali się zdrajcy?
-Było to rzadkie zjawisko,gdyż konspiracja opierała sięna zaufaniu.
-Jaki był poziom nauczania?
-Wysoki, w końcu uczyli nas dawni profesorowie.
-Czy wiele osób korzystało z takiej edukacji?
-Wielu młodych,świadomych ludzi odnajdywało nadzieję na lepsze, powojenne życie w nauce i walce.

Mam nadzieję,że to wystarczy i mogłam pomóc. Pozdr.
1 4 1