Odpowiedzi

2009-10-22T18:50:39+02:00
PIERWSZY ROZTWÓR:
m(r-r)=100g
m(substancji)=70g |||(bo w 100g r-r jest 70g substancji [ze stężenia])
Cp=70%

DRUGI ROZTWÓR:
m(r-r)=300g
m(s)= 90g
---------------------------
100g - 30g
300g - x
x=300*30/100
x=90g
----------------------------
Cp=30%

TRZECI ROZTWOR:
m(r-r)=2400g
m(s)=120g
---------------------------
100g - 5g
2400g - x
x=2400*5/100
x=120g
-----------------------------
Cp=5%

OTRZYMANY ROZTWÓR:
Cp=∧m(s)/∧m(r-r)*100%
------------------------------
∧(delta)- czyli suma wszystkich skladników
------------------------------
∧m(s)=m(s)₁+m(s)₂+m(s)₃
∧m(s)=70g+90g+120g
∧m(s)=280g
------------------------------
∧m(r-r)=m(r-r)₁+m(r-r)₂+m(r-r)₃
∧m(r-r)=100g+300g+2400g
∧m(r-r)=2800g
-------------------------------
Cp=280/2800*100%
Cp=10%
Odp. Stężenie procentowe otrzymanej substancji bedzie wynosić 10%