Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:20:12+01:00
Sankt-Petersburg powstał z założonego przez Piotra I w 1703 roku, obozu wojskowego. To właśnie od imienia tego cara pochodzi nazwa miasta. Przez następne lata do wybudowanej twierdzy Pietropawłowskiej zawijało wiele statków handlowych.
Miasto to przeżyło wiele ważnych wydarzeń. Przede wszystkim Rewolucję Październikową i II wojnę światową. Rewolucję Październikową dokonali Bolszewicy pod przywództwem Włodzimierza Lenina. Sygnałem na szturm Pałacu Zimowego był wystrzał z krążownika „Aurora”. „Aurorę” do dziś można obejrzeć na Newie i jest natchnieniem dla malarzy. W krótkim czasie Lenin obalił rząd i doszedł do władzy w ówczesnym ZSRR. Przez ponad 70 lat w ZSRR i w kilku państwach Europy wschodniej panował ustrój komunistyczny.
11 3 11
2010-03-09T15:21:45+01:00
Budowę Sankt Petersburg rozpoczął władca, car Rosji Piotr I Wielki.
Po powrocie z rekonesansu zagranicznego Piotr I zainicjował wdrażanie szerokich reform, mających na celu unowocześnienie państwa. Wprowadzane na przestrzeni wielu lat reformy dotyczyły wojska, administracji i gospodarki państwa, a także oświaty, kultury i cerkwi. Jednak jako pierwsze wprowadzone zostały zmiany w zakresie obyczajowości. Bojarzy zostali przymuszeni do skrócenia szat i ogolenia bród, w ogóle brody mogli nosić tylko duchowni, chłopi i kupcy, ci ostatni za specjalną opłatą. Zaprowadzono naukę tańców zachodnich, wprowadzono palenie tytoniu itp.
9 3 9