1.Jaką prędkość posiada pojazd,który w czasie 4godzin przebył drogę 180km?
2.Jakie jest przyspieszenie ciała,które zwiększyło swoją prędkosć o 45m/s w czasie 9s?
3.Jaka siła powoduje,że ciało o masie 6kg porusza się z przyspieszeniem 3m/s do kwadratu?
4.Jaki pęd posiada ciało o masie 31kg poruszające się z prędkością 3m/s?
5.Jaki jest ciężar ciała o masie 75kg?
6.Jaką pracę wykona siła 7N podczas przesuwania ciała o 5m
7.Jaka jest moc urządzenia ,które w czasie 8s wykona pracę 320J?
8.Jaką energię posiada ciało podniesione na wysokość 9m,którego masa wynosi 3kg?
9.Jaka energię posiada ciało o masie 4kg,które porusza się prędkością 12m/s
10.Jaka częstotliwość posiada ciało,którego okres obiegu po okręgu wynosi 0,2s?
11.Jaką drogę przebędzie ciało,poruszające się z przyspieszeniem 6m/s do kwadratu w czasie 5sekund ?
12.Jaki ładunek przepłynie przez przewodnik,w którym płynie prąd o natężeniu 3A w czasie 8 sekund?
13.Jaką moc ma prąd o natężeniu 4A o napięciu 220 V?
14.Jaką pracę wykona prąd, którego natężenie wynosi 4 A,napięcie 20V w czasie 3s?
15.Jakie jest natężenie prądu jeśli w czasie 4 sekund przez przewodnik przepłynął ładunek.?

Z GÓRY DZIĘKUJĘ:):):):)

1

Odpowiedzi

2010-03-09T15:38:19+01:00
1. v=S/t= 180/4=45m/s
2. a=v/t= 45/9= 5 m/s*
3.F=a*m= 3*6=18 N
4.p=m*v= 3*31=93
5.P=m*g= 75*9,81=735,75 N
6.W=F*s= 7*5= 35
7.p=w/t= 40
8 Ep=mgh= 264,87
9.Ek=1/2 mv*= 1/2*4*(12)*= 1/2*4*144=1/2*576=288
10.0,2 Hz <tego nie jestem pewna
11.
12.q=I*t=3*8=24
13. P=U*I= 880 W
14. W= U*I*t= 240J
15.