Średnia prędkość elektrycznego pociągu podmiejskiego między przystankami wynosi 75 km/h. Czas postoju na każdej stacji- ok. 1 minuty. Oblicz średnią prędkość pociągu z uwzględnieniem postojów wiedząc, że odległości między przystankami wynoszą 3 km. (Wskazówka: uwzględnij taką samą liczbę przystanków i odległości między przystankami.)


Bardzo proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:24:11+01:00
Dane:
v=75km/h
tp=1min=60s
s=3km=3000m
Szukane:
vs=?
Rozwiązanie:
v=s/t
t=s/v
t=3km/75km/h=1/25h=168s
tc=168+60=228s
v=3000m/228s=ok.13m/s