Zad 1
Kulę przecięto płaszczyzną odległą od środka kuli o 4 cm. Oblicz ile razy pole powierzchni kuli jest większe od pola tego przekroju , jeśli promień kuli jest równy 10 cm.

zad 2
Ile kul o promieniu 5 cm. można pomalować 3 litrami farby, jeśli wiadomo że 1 litr tej farby wystarcza na pomalowanie 9 m kwadratowych powierzchni.
zapisz wszystkie obliczenia
daje najlepszą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:27:26+01:00
Zad.1]
r=10cm
r= przekroju=10-4=6cm

pole kuli=4πr²=4π×10²=400πcm²
pole przekroju=πr²+½×4πr²=π×6²+2π×6²=36π+72π=108πcm²

400π:108π=3¹⁹/₂₇
pole kuli jest 3¹⁹/₂₇ razy większe
zad.2]
r=5cm=0,05m

pole kuli=4πr²=4π×0,05²=0,01πm²= około 0,0314m²

1litr-9m²
3 litry na 3×9=27m²

27:0,0314=859,87
wystarczy na pomalowanie 859 kul
4 2 4