Odpowiedzi

2010-03-09T15:36:02+01:00
Planety krążą po okręgu, gdyż poruszają się po orbitach, które mają kształt okręgu.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:54:41+01:00
Na każde ciało krążące po eliptycznej orbicie wokół ciała znajdującego się w jednym z ognisk elipsy, działa siła wzajemnego oddziaływania, proporcjonalna do iloczynu ich mas, stałej grawitacyjnej i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Siła ta jest równoważona przez siłę odśrodkową, bo w przeciwnym wypadku ciało krążące po orbicie albo by spadło na ciało będące w ognisku elipsy, albo by opuściło ten układ. Z tego wynika wniosek, że siły te są w równowadze dla układu Ziemia - Słońce, jak również Ziemia - Księżyc. Ale istnieje taki punkt między Słońcem a Ziemią, gdzie siły wzajemnego oddziaływania się równoważą zwanym punktem Lagrange'a ( w tym punkcie znajduje się satelita SOHO ) i znajduje się 1,5 mln km od Ziemi w kierunku Słońca. Księżyc jest oddalony od Ziemi tylko 0,4 mln km. Dlatego właśnie Księżyc jest na łańcuchu grawitacji Ziemi i jej nie może opuścić. Księżyc oddala się od Ziemi średnio o 2 cm rocznie. Jeżeli oddali się od Ziemi na tyle blisko punktu Lagrange'a, to stanie się satelitą Słońca, i przestanie być księżycem a stanie się planetą. Ale to jeszcze potrwa miliony lat.