W przemysłowym rejonie Anglii przez 10lat obserwowano wybrana populację krępaka brzozowego.
1. Przeanalizuj dane z tabeli:
a) sformułuj wniosek z danych w tabeli
b) wyjaśnij przyczyny zmian zaobserwowanych w badanej populacji
c) uzasadnij stwierdzenie: "Zmiany zachodzące w populacji krępaka brzozowego są określone jako melanizm przemysłowy"
d) określ typ doboru naturalnego,którego skutki zaobserwowano w badanej populacji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T17:39:14+01:00
A) na przestrzeni lat spada populacja jasno ubarwionych krępków a wzrasta ciemno ubarwionych.
b) przyczyną jest kolor otoczenia w którym żyją krępki, które jest ciemny. Przez co Ciemne karpie mają większą szansę na przeżycie.
c) ponieważ zachodzi bardzo szybka zmiana koloru w populacji.
d)Jest to dobór oparty na ubarwieniu osobniki jasne są wyeliminowywane z otoczenia.