Tomek kupił akwarium o następujących wymiarach: długosc wynosiła 60cm,szerokosc była 3 razy krótsza, a wysokosć stanowiła 60% długosci.Ile litrow wody musi wlac tomek do tego akwarium,aby napełnic je do 2/3 wysokosci?


to prostopadłoscian

1

Odpowiedzi

2010-03-09T15:25:28+01:00
V = abc

a = 60cm
b = 20 cm
c = 36cm

V = 60 x 20 x 36 = 43200cm3

43200 cm x 2/3 = 28800cm3 = 28,8l