Odpowiedzi

  • eli5
  • Początkujący
2010-03-09T15:31:15+01:00
Finansowanie oświaty jest powierzone instytucjom publicznym- rządowi i samorządom terytorialnym. Finansowanie
oświaty publicznej odbywa się bowiem w ramach dwuetapowego procesu.
Najpierw Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie liczby uczniów i rodzaju placówek, do których uczeszczają˛ustala kwotę jaką˛ każda jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z budżetu państwa na prowadzenie zadań oświatowych w danym roku. Kwota ta jest przekazywana samorządom w formie tzw. subwencji oświatowej, będącej częścią˛ subwencji ogólnej. Otrzymane
środki władze samorządowe mogą dzielić już według własnego uznania.