Odpowiedzi

2010-03-09T15:32:56+01:00
Symbole wiary
Są ułożonymi formułami, nazywanymi również "wyznaniami wiary" lub "Credo", za pomocą których Kościół od samego początku w sposób syntetyczny wyrażał i przekazywał swoją wiarę, posługując się językiem normatywnym i wspólnym wszystkich wiernych.
1 1 1
2010-03-09T15:34:19+01:00
Symbole wiary to tak jakby znaki po których możemy rozpoznać jakiej ktoś jest wiary. Są one po to, aby każdy wiedział z jakiej ktoś jest wiary. W dzisiejszych czasach może są one niepotrzebne, ale w czasach gdy Jezus nauczał, to rysował na piasku znak ryby i jeśli ktoś chciał to go słuchał a jeśli nie chciał to nie słuchał.
Po to właśnie potrzebne są symbole wiary.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:41:21+01:00
Symbole wiary są ułożonymi formułami i nazywamy je również Credo ponieważ zazwyczaj zaczynają się od słów: "Wierzę" oraz streszczają wiarę wyznawaną przez chrześcijanina.
Najstarszymi symbolami wiary są symbole chrzcielne ponieważ chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19)Za najważniejsze symbole, wyznania swej wiary Kościół uznaje tak zwany "Symbol apostolski" oraz "symbol nicejsko-konstantynopolitański". Są one owocem obrad dwóch soborów, które odbyły się w IV w. w Nicei(325r.) i Konstantynopolu(381r.).
2 5 2