1. Piłeczka o średnicy 6 cm jest zapakowana w sześcienne pudełko stycznie do każdej ściany pudełka. Oblicz, jaką część pudełka zajmuje piłeczka. Sprawdź, czy obliczony stosunek zależy od średnicy piłeczki.

2. Oblicz powierzchnię skóry użytej na uszycie pokrycia piłki o średnicy 22 cm. Naszycia dodaj 20% do skóry.

3. Promień kuli ma 12 cm. Oblicz pole przekroju tej kuli, oddalonego od koła wielkiego o 4 cm.

4. Średnica kuli ma 8 cm. Pole przekroju tej kuli wynosi 1/4 pi cm2. Oblicz odległość tego przekroju od koła wielkiego.

5. Kociołek do gotowania nad ogniskiem ma kształt półkuli o wewnętrznej średnicy 28 cm. Oblicz, ile litrów zupy można w nim ugotować, jeżeli zupa powinna zajmować nie więcej niż 4/5 pojemności kociołka.

6. Z sześciennej kostki plasteliny o krawędzi 4 cm ulepiono 3 jednakowe kulki. Oblicz średnicę kulek.

Nie muszą być zrobione wszystkie zadania, ale bardzo bym chciał.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:09:22+01:00
1.
Piłeczka V=4/3πR³=4/3 π 3³=36π
Karton V=a³=6³=216

36π/216=0,52 pół kartona
Zależy od średnicy bo objętość od niej zależy

2.
r=11
P=4πr²=4π11²=484π≈1519,76
1519,76*20%=1519,76*0,2=303,952cm²

5.
V=1/2*4/3πR³*4/5=16/30*π14³=16/30*2744π=43904/30π=
=1463,5π cm³ ≈ 4595,39 cm³≈4,6l
6.
V=a³=4³=64 cm³
64/3=21,3 cm³ ma jedna kulka
21,3=4/3πR³ /*3/4 /:π
15,975/π=R³
R=1,72
średnica=3,44