Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:29:31+01:00
o Ludzi, uczestników skazywano na śmierć, więzienie lub zesłanie na Syberię.
o Konfiskowano majątki
o Szeregowych żołnierzy wcielano do armii
o Unieważniono konstytucję Królestwa Polskiego
o Zlikwidowano sejm
o Ważne urzędy trafiały do Rosjan
o Rusyfikowano szkoły
o Wywożono dzieła sztuki
o Wielka Emigracja
o Zamknięcie uniwersytetów w Warszawie i Wilnie
2010-03-09T15:32:28+01:00
Nastanie ciężkiej ery Paskiewicza(Polityczna sytuacja - namiestnikiem został Iwan Paskiewicz, posiadał on bardzo rozległą władzę - era paskiewicza , zlikwidowano polską armię i zaczęto wcielać do rosyjskiej, służba trwała 25 lat)
statut organiczny (ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, np. zakaz posiadania przez króla armii);
represje wobec uczestników powstania (zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków powstańców);
zlikwidowanie Uniwersytetu Warszawskiego
Wielka Emigracja.