Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:28:07+01:00
Zróżnicowanie miast i wsi stało się możliwe wtedy, gdy rozwój społeczny osiągnął poziom spełniający następujący warunek:
- dokonała się specjalizacja prac zawodowych
- pojawiła się kategoria kapłanów niewykonujących tych samych czynności co pozostali mieszkańcy osiedla
- zmieniły się czynności kapłańskie i magiczne, dotyczące płodności ziemi i zwierząt
- pojawiło się kierownictwo polityczne i kierownictow siłą roboczą
- zaczęto stosować zróżnicowanewynagrodzenie za pracę
- zaopatrywanie w żywność i obronę zlecano kategorii mieszkańców wykonującym stale te zadanie
- pojawił się rynek, gdzie wymienia się towary
- miasto stało się koncentracją władzy politycznej, siedzibą kapłanów itp.

Miasto zaczyna różnić się od wsiróżnymi funkcjami wykonywanymi przez jej mieszkańców.

Wieś:
- pozostaje przy swoich pierwotnych funkcjach
- mieszkańcy trudnią się rolnictwem, hodowlą bydła, myślistwem, rybołóstwem - czyli bezpośrednio zajmowali się zdobywaniem pokarmu i innymi sposobami zaspakajania potrzeb z ziemi i przyrody.
1 5 1