Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:00:16+01:00
AgNO₃ + HCl ---> AgCl<strzałka w dół> + HNO₃
Ag⁺ + NO₃⁻ +H⁺ + Cl⁻ ---> AgCl<strzałka w dół> + H⁺ + NO₃⁻
Ag⁺ + Cl⁻ ---> AgCl<strzałka w dół>

BaCl₂ + H₂SO₄ ---> BaSO₄<strzałka w dół> + 2HCl
Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ ---> BaSO₄<strzałka w dół> +2H⁺ + 2Cl⁻
Ba²⁺ + SO₄²⁻ ---> BaSO₄<strzałka w dół>

Pb(NO₃)₂ + H₂SO₄ ---> PbSO₄<strzałka w dół> + 2HNO₃
Pb²⁺ + 2NO₃⁻ +2H⁺ + SO₄²⁻ ---> PbSO₄<strzałka w dół> + 2H⁺ + 2NO₃⁻
Pb²⁺ + SO₄²⁻ ---> PbSO₄<strzałka w dół>